Kế hoạch cá nhân Hiệu trưởng

Thứ sáu - 06/11/2015 08:52
Kế hoạch cá nhân Hiệu trưởng năm học 2015-2016
Xem nội dung chi tiết                                    KẾ HOẠCH CÁ NHÂN HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 2015- 2016.
   I. CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO:
  * Phụ trách chung: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm từng tháng, kỳ năm và các công việc đột xuất khác của trường.
  * Trực tiếp phụ trách 1 số lĩnh vực:
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng;
- Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch
- Công tác tổ chức: Thành lập bộ máy nhà trường;
- Công tác tham mưu; xây dựng CSVC; XHH giáo dục
- Công tác quản lý- tài chính- tài sản
- Công tác phát triển -quản lý đội ngũ;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Chỉ đạo các Phong trào thi đua các cuộc vận động;
- Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.
* Công tác kiêm nhiệm:  Bí thư­ chi bộ
II. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH
- Căn cứ công văn 1596/ SGD &ĐT- GDMN ngày 10 tháng 9 năm 2015 của sở giáo dục mầm non về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016;
- Căn cứ vào công văn số 698/PGD&ĐT-GDMN ngày 18/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của Phòng GD&ĐT Diễn Châu
- Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non quy định chức năng nhiệm vụ của hiệu trưởng;
- Căn cứ vào kết quả đạt được của nhà trường và kết quả thực hiện  nhiệm vụ của cá nhân năm học 2014- 2015.
III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
  1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm giúp đỡ và sự chỉ đạo sát đúng của các cấp lãnh đạo: Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương, Chi bộ nhà trường và BGH: Các đồng chí trong cấp uỷ, trong ban giám hiệu nhà  trường đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, có năng lực thực hiện nhiệm vụ được phân công, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Đội ngũ Giáo viên yêu nghề, có năng lực chuyên môn khá, chịu khó học hỏi. Trình độ đạt chuẩn 100% và có trên 90% giáo viên có trình độ trên chuẩn, có 25/34 GV đã đạt giáo viên giỏi huyện các năm và 01 giáo viên giỏi cấp Tỉnh là nòng cốt để nâng cao chất lượng CSGD của nhà trường.
- Môi trường làm việc tốt, cơ sở vật chất khang trang và trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
     - Công tác xã hội hóa giáo dục ở các năm học trước tương đối tốt đã và đang được phát huy
- Kết quả thực hiện các chuyên đề: Trải nghiệm, phát triển vận động, UDCNTT, Tạo môi trường nhóm lớp, Vệ sinh các nhân trẻ, Giáo dục ATGT,GDBVMT, SDNLTKHQ, Giáo dục DD đạt kết quả tốt.
- Công tác tuyển sinh đạt kế hoạch và sĩ số các nhóm lớp ổn định ngay từ đầu năm học.
- Bản thân đã được đào tạo trên chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị.  có sức khỏe tốt, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao với trường, với công việc được giao; Được đồng nghiệp tin yêu ủng hộ.
2/ Khó khăn:
- Đội ngũ giáo viên có năng lực không đồng đều, một số ít giáo viên còn hạn chế trong đổi mới phương pháp giảng dạy, lập kế hoạch CSGD trẻ theo chương trình GDMN mới và, ứng dụng CNTT hạn chế nên công tác bồi dưỡng giáo viên gặp khó khăn.
 - Có nhiều giáo viên đang nuôi con nhỏ và nhiều giáo viên mới ra trường do vậy ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ.
IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Thực hiện kế hoạch phát triển:
* Chỉ tiêu: - Tổng số 639 cháu, trong đó:
+ Cháu nhà trẻ:       100 cháu/532 cháu- tỷ lệ 19%.
+ Cháu mẫu giáo: 539 cháu/616 cháu đạt tỷ lệ 87.5%.
Đã huy động: Tổng số 644 cháu (nhà trẻ 100 cháu, Mẫu giáo 544 cháu)
 Trong đó: Trẻ 24-36 thg tuổi  100/532 cháu đạt tỷ lệ 19%    Đạt kế hoạch
                  Trẻ 3- 4 tuổi   210/258 cháu đạt tỷ lệ 81,4,%.       Đạt kế hoạch
                  Trẻ 4- 5 tuổi 187/204 cháu- đạt tỷ lệ 92%        Vượt KH 12 trẻ
                  Trẻ 5 tuổi  154/154 cháu đạt tỷ lệ 100%. Cụ thể: Huy động ra lớp là 147 cháu: Trong đó Trẻ 5 tuổi trong diện Phổ cập Diễn Kỷ là 146 cháu, trẻ 5 tuổi trong diện phổ cập Diễn Kỷ học các nơi khác là 8 cháu. Trẻ 5 tuổi xã khác đến học là 1 cháu. Có 03 trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tuổi.
- Tổng số nhóm lớp là 20.
Trong đó:  Nhóm trẻ 25-36 tháng: 04 nhóm
                  Lớp mẫu giáo: 16 lớp.( 5 lớp MGL, 5 lớp MGN, 6 lớp MGB)
* Biện pháp :
-Tổ chức cho giáo viên điều tra trẻ theo đơn vị thôn nắm chắc số trẻ trong độ tuổi và dự kiến số trẻ ra lớp, kết hợp thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch phát triển năm học sát đúng.
- Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy định theo kế hoạch: Thông báo công khai về kế hoạch tuyển sinh từng độ tuổi, thời gian tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã, thôn.
- Kết hợp với các đoàn thể trong toàn xã để tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi và kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ theo phương pháp khoa học.
- Rà soát các cháu trong độ tuổi nhất là trẻ 5 tuổi, cháu nào chưa đến lớp thì phân công cho giáo viên phụ trách điều tra thôn trực tiếp gặp phụ huynh trao đổi, tuyên truyền để phụ huynh đưa con em mình đến trường để thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi theo quyết định 239/QĐ- TTg của thủ tướng Chính phủ. Ưu tiên về CSVC trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đủ theo thông tư  số 34 cho các lớp 5 tuổi.
-  Bố trí đủ giáo viên theo kế hoạch được giao. Giáo viên dạy lớp 5 tuổi bán trú bố trí 2 GV/lớp.
- Thực hiện đúng, đủ chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi con hộ nghèo theo quy định tại thông tư số 29/TT- BGDĐT.
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm học:
* Chỉ tiêu:
 - 100% nhóm, lớp, bộ phận, cá nhân hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhà trường xây dựng trên cơ sở được sự phê duyệt của phòng giáo dục
 - Tập thể nhà tr­ường hoàn thành toota các nội dung kế hoạch phòng giáo dục giao
 - Đề ra các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, sát đúng với chức năng, nhiệm vụ của tr­ường chuẩn Quốc gia, các giải pháp phải có tính khả thi, cuối năm phải hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
* Biện pháp:
- Các b­ước tiến hành xây dựng kế hoạch:
     +Nắm vững nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở và phòng GD&ĐT.
+ Căn cứ vào điều kiện thực tế của tr­ường về CSVC, quy mô nhóm lớp, số lư­ợng, chất l­ượng đội ngũ ... 
 + Căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đ­ược giao trong năm học 2015 - 2016. Để xây dựng các mục tiêu, lựa chọn giải pháp có hiệu quả, hiệu lực.
 + Hiệu tr­ưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm học sau đó đư­a xuống các tổ chuyên môn thảo luận, góp ý bổ sung, cuối cùng BGH hoàn chỉnh nội dung, kế hoạch.
 + Kế hoạch đ­ược duyệt tại phòng giáo dục và được thông qua hội nghị cán bộ công chức viên chức người lao động đầu năm học.
3. Công tác tổ chức:
3.1. Thành lập bộ máy nhà trường
* Chỉ tiêu:
     - Kiên toàn hội đồng trường: Gồm 8 thành viên
     - Thành lập tổ chuyên môn: Gồm 03 tổ ( 02 tổ chuyên môn; 01 tổ văn phòng )
     - Bổ nhiệm chức vụ tổ trưởng: 02 đ/c; tổ phó: 02 đ/c
- Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá chất lượng nhà trường: 08 thành viên
- Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng: Gồm 08 thành viên ( Đại diện chi bộ, BGH nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên, TTND, tổ trưởng chuyên môn)
* BiÖn ph¸p:
- Căn cứ  vào QĐ số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT về ban hành Điều lệ trường Mầm non. Căn cứ vào khả năng, năng lực, trình độ của CBGV để phân công nhiệm vụ hợp lý.
- Kiểm tra theo dõi, đánh giá nhiệm vụ được phân công của các thành viên đảm nhận chức vụ nói trên. Thực hiện tốt công tác thông tin hai chiều, lắng nghe ý kiến góp ý, đề xuất chính đáng điều chỉnh kịp thời trong quá trình chỉ đạo hoạt động.
3.2. Quyết định khen thưởng kỷ luật đói với giáo viên nhân viên
* Khen thưởng:
- Hiệu trưởng căn cứ vào kết qủa phấn dấu, tu dưỡng rèn luyện của giáo viên, nhân viên trong năm học (Thành tích được tập thể bình bầu ). Hiệu trưởng dựa vào quy chế thi đua khen thưởng để ra quyết định khen thưởng
* Kỷ luật:
 Dựa vào mức độ vi phạm kỷ luật của giáo viên nhân viên, hiệu trưởng có quyền thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định
4. Quán lý ngũ cán bộ- giáo viên- nhân viên
Tổng số CB- GV- NV: 52. Trong đó:
 + Giáo viên: 34; Biên chế 25; Hợp đồng (Theo 09): 09;
 + Nhân viên:15 ; Biên chế: 01; Hợp đồng Huyện: 01; Nuôi dưỡng: 12 ; Bảo vệ: 01
 + Ban giám hiệu: 03; Hiệu trưởng: 01; Phó Hiệu trưởng: 02.
* Chỉ tiêu:
- 100% giáo viên đăng ký dự thi tham gia các cuộc thi trong năm: Giáo viên giỏi cấp trường đạt: 30/34, tỷ lệ 89%; giáo viên giỏi cấp Huyện 12/34, tỷ lệ 35,3;
- 100% cán bộ, giáo viên tham gia học BDTX : Giỏi: 27/37 đạt 73%; Khá: 10/ 37 27%; không có TB.
- 100% cán bộ giáo viên đăng ký và và viết sáng kiến kinh nghiệm: Phấn đấu bậc 4: 01; bậc 3: 14; bậc 2: 24
- 90% giáo viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy và các hoạt động.
- Số giáo viên phát triển Đảng: 01
- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Xuất sắc: 22/34 đạt 65%; khá: 12/34 đạt 35%
- 03 giáo viên tham gia học nâng cao trình độ.
* Biện pháp:
- Phổ biến đầy đủ nhiệm vụ năm học, các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của đơn vị để các bộ giáo viên nhân viên được biết và
được  tham gia hoạt động.
- Nâng cao chất lượng các giờ dạy mẫu, các tiết kiến tập, tăng cường công tác thăm lớp, dự giờ, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao tay nghề, tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập các trường trọng điểm trong ngoài Huyện, thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên còn hạn chế chuyên môn.
- Phát động các phong trào làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên, phế liệu, phong trào sáng tác thơ ca hò vè…Tổ chức tốt các hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp trường và tham gia cấp Huyện. Tổ chức tốt triển lãm đồ dùng đồ chơi tự làm cấp trường và tham gia triển lãm cấp Huyện.
- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
5. Quản lý tài chính tài sản nhà trường, xây dựng kế hoạch CSVC
* Chỉ tiêu:
- Xây dựng kế hoạch công tác cơ sở vật chất phù hợp với thực tế của năm học
- 100% nhóm lớp thực hiện ký nhận, bàn giao tài sản, sử dụng tài sản hiệu quả.
- 100% tài sản mua sắm, bảo quản và sử dụng đúng mục đích.
- Thực hiện thu chi đúng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo nguyên tắc tài chính
* Biện pháp:
- Khảo sát thực trạng cuối năm, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch mua sắm , sửa chữa, cải tạo, làm mới, thanh lý, tiếp nhận CSVC đầu năm theo quy định.
- Kiểm kê, kiểm định chất lượng, số lượng CSVC tài sản định kỳ 1 năm/ 2 lần (Cuối năm tài chính và cuois năm học)
- Phân công Phó hiệu trưởng, kế toán, kho trực tiếp theo dõi quản lý cấp phát CSVC thiết bị nhà trường.
- Lập sổ thu - chi tài chính theo h­ướng dẫn của Sở (Phòng) tài chính.
- Kiểm tra việc sử dụng quản lý CSVC của các nhóm, lớp, có hình thức xử  phạt đối với các GV quản lý CSVC yếu kém (Để mất mát hư hỏng phải đền).
6. Công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Thành lập ban KTNB trường học năm học 2015- 2016 ngay từ đầu năm học.
 - Xây dựng kế hoạch KTNB phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị
 - Triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
 - Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu.
 - Kết hợp ban TTND giải quyết kịp thời các vướng mắc trong đơn vị để có đề xuất điều chỉnh kịp thời.
  - Điều chỉnh bổ sung đầy đủ các loại kế hoạch trong năm học, Xử lý kết qủa, báo cáo, rút kinh nghiệm sau khi tổ kiểm tra báo cáo và có kết luận của  hiệu trưởng.
7. Công tác tham m­ưu, tuyên truyền vận động
* Chỉ tiêu:
- Tham mưu với Chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 04 phòng học mới
- Làm tốt công tác tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy trẻ, về công tác phổ cập trẻ 5 tuổi, công tác vận động xã hội hóa…  
* Biện pháp:
- Khảo sát tình hình thực tế hiện trạng CSVC của tr­ường để đề xuất trực tiếp bằng văn bản với Đảng uỷ - HĐND - UBND -MTTQ - Các ban ngành địa ph­ương .      
- Tổ chức họp phụ huynh toàn trường phát động phong trào ủng hộ xây dựng CSVC trường lớp thông qua cuộc họp phụ huynh đầu năm
- Đề nghị lãnh đạo các cấp kịp thời biểu dư­ơng những tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho nhà tr­ường, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để lãnh đạo các cấp nắm đ­ược diễn biến, kết quả trong quá trình thực hiện và tranh thủ sự chỉ đạo kịp thời.
- Tham m­ưu kịp thời, đúng đối t­ượng, thời gian. Làm tốt công tác phối kết hợp với các ban nghành địa phư­ơng, hội phụ huynh học sinh để thực hiện nghiêm túc có chất lư­ợng theo Điều lệ trư­ờng mầm non.
    - Tổ chức và lập kế hoạch tuyên truyền kịp thời, hình thức đa dạng: Qua bảng tin, qua các hội thi giáo viên, học sinh, thông qua các cuộc họp, báo chí truyền hình..
    8. Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua:
   * Chỉ tiêu:
   - 100% CBGV thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh" phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, hoc sinh tích cực” đăng ký nội dung phù hợp với công việc được giao viết bài thu hoạch.
   - 100% CBGV thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc vận động "Đóng góp hỗ trợ các huyện miền núi; "Hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn" ; "Khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt" và một số hoạt động khác của nghành, địa phư­ơng phát động.
   - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.
* Biện pháp:
 - Triển khai kịp thời nội dung các cuộc vận động, các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nư­ớc, của nghành cho CBGV. Kiểm tra đánh giá giáo viên thông qua nhận thức, hành động, hiệu quả công tác. Xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, nội dung tiến hành cho từng cuộc vận động một cách cụ thể và có tính khả thi.
 - Chỉ đạo từng nhóm, lớp tự đăng ký giao ­ước thi đua thực hiện nội dung các cuộc vận động. Làm tốt công tác tham m­ưu tuyên truyền với các cấp các nghành địa phương. Đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng, các bậc phụ huynh, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân đóng trên địa bàn cùng phối hợp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn "Xây dựng tr­ường học thân thiện học sinh tích cực"; "Hỗ trợ kinh phí xây dựng CSVC tr­ường lớp học"
 - Chỉ đạo Từng bộ phận, nhóm lớp, từng CBGV phải nghiêm túc thực hiện có hiệu quả toàn diện về mọi hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Xây dựng tôn tạo môi tr­ường lớp học sạch đẹp, gọn gàng, phong phú đa dạng. Cải tiến ph­ương pháp dạy học sáng tạo, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ để khẳng định uy tín chất l­ợng nhằm thu hút sự tham gia ủng hộ từ phía phụ huynh và cộng đồng xã hội
- Xây dựng các quy chế phù hợp với tình hình đặc điểm của nhà trường: Quy chế  chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp chuyên môn và công đoàn, quy chế thực hiện dân chủ, quy chế làm việc…..
9. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học
- Quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động trong nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Lắng nghe tiếp thu những ý kiến cá nhân, tổ chức, đoàn thể..có biện pháp giải quyết đúng chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, nội quy quy chế đơn vị.
- Thực  hiên nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp.
- Thực hiện nghiêm túc thông tư 09/ 2009 về 3 công khai.
V. Tổ chức thực hiện
 - Hiệu trư­ởng căn cứ vào nhiệm vụ của tr­ường và kế hoạch cá nhân để chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả.
 - Theo dõi đôn đốc, đánh giá kịp thời để có sự điều chỉnh hợp lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 - Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện kế hoạch từng tháng, kỳ, năm.
VI. Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016:
          Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
 VII. Đề tài nghiên cứu khoa học:
" Một số biện pháp bổ sung CSVC trang thiết bị trường học từ nguồn xã hội hóa giáo dục”
 
                                                                    Diễn Kỷ, ngày 20tháng 9 năm 2015
                                                                                         HIỆU TR­ƯỞNG
                                                                                            
                                                                                                 Đặng Thị Hòa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2015- 2016
 
 THỜI GIAN
 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
 
GHI CHÚ
 
 
 
THÁNG
8/2015
- Phân công nhiệm vụ cho CBGVNV.
- Biên chế trẻ vào các nhóm lớp.
- Lao động tổng vệ sinh trường lớp.
- Triển khai giáo viên làm đồ dùng đồ chơi và trang trí lớp theo chủ đề “Bé đến trường mầm non”
- Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn hè do phòng tổ chức.
- XD kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng CM Hè 2015 cho GV
- Tổ chức tuyển sinh trẻ.
- Chỉ đạo tu sửa và bổ sung CSVC cho năm học mới
- Tổ chức cho trẻ tựu trường (19/8) và chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới.
 
 
 
 
 
 
THÁNG
9/2015
- Tæ chøc khai gi¶ng n¨m häc míi: 5/9
- Häp HiÖu tr­ëng ®Çu n¨m häc
- Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016
- Tæ chøc HNCBCC,VC,NL§ n¨m häc 2015-2016
- X©y dùng KH tµi chÝnh; XD néi quy nhµ tr­êng, quy chÕ thi ®ua khen th­ëng vµ quy chÕ chi tiªu néi bé.
- Ph¸t ®«ng c¸c phong trµo thi ®ua, ®¨ng kÝ danh hiÖu thi ®ua.
- Hợp đồng thực phẩm.
- Häp phô huynh ®Çu n¨m.
-  Chỉ đạo thực hiện chư­ơng trình từ ngày 07 tháng 9;
- Kiểm tra nề nếp sau khai giảng; (7-20/9);
 
 
 
 
THÁNG
10/2015
- Đón đoàn kiểm tra thực hiện NVNH, chuyên đề của Phòng GD&ĐT;
- Phối hợp công đoàn tổ chức kỷ niệm 20.10;
- Nạp hồ sơ đăng ký thi đua về phòng (23/10);
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn. Chấm hồ sơ GV lần 1( 19- 21/10)
- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, chỉ đạo thao giảng dạy mẫu theo cụm trường được phân công;
- Thăm lớp dự giờ một số giáo viên.
- Kiểm tra nội bộ: Công tác tuyển sinh, các khoản thu đầu năm.
 
 
 
 
THÁNG
11/2015
- Đón đoàn kiểm tra thực hiện NVNH, chuyên đề của Phòng GD&ĐT;
- Phát động phong trào thi đua và tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11;
- Tổ chức thi triển lãm tranh vẽ của trẻ; Hội thi “Bé vui khỏe, thông minh, nhanh nhẹn” cấp trường khối 5 tuổi;
- Tổ chức triển lãm đồ dùng, đồ chơi tự làm của giáo viên;
- Tổ chức dạy mẫu các hoạt động về chuyên đề PTVĐ.
- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường (lồng ghép nội dung thi GVG chuyên đề vận động );
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Đồng diễn thể dục, thi văn nghệ các nhóm lớp.
- Bồi dưỡng giáo viên dự thi giáo viên giỏi chuyên đề cấp huyện (lý thuyết)
- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra các tổ chuyên môn, kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.
 
 
 
 
THÁNG
12/2015
- Đón đoàn kiểm tra thực hiện NVNH, chuyên đề của Phòng GD&ĐT;
- Bồi dưỡng đội tuyển tham gia thi Giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp Huyện
 - Chỉ đạo việc tham gia triển lãm tranh của trẻ và đồ dùng đồ chơi của giáo viên cấp Huyện
- Viết thu hoạch kiểm điểm nôi dung đăng ký “học tập làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh:”
- Dự giờ bồi dưỡng giáo viên
 - Kiểm tra nội bộ: Tự kiểm tra toàn diện nhà trường; Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên
 
 
THÁNG
1/2016
- Đón đoàn kiểm tra thực hiện NVNH, chuyên đề của Phòng GD&ĐT;
- Thực hiện chương trình học kỳ 2
- Dự giờ bồi dưỡng giáo viên
- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên
 
 
 
 
THÁNG
2/2016
- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3.2
- Đón đoàn kiểm tra thực hiện NVNH, chuyên đề... của phòng GD&ĐT;
- Phát động và thực hiện phong trào tết trồng cây mừng Đảng, mừng xuân trong CBGVNV.
- ¤n ®Þnh nÒ nÕp sau tÕt
- §i s©u vµo thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh,  tæ chøc tiÕt d¹y mÉu theo yªu cÇu cña gi¸o viªn
- Sinh hoạt chuyên môn cụm, tổ chức hội thảo chuyên đề “Đánh giá trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn phát triển”. Phương pháp viết Sáng kiến kinh nghiệm
- Duyệt SKKN lần 1.
- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên
 
 
 
 
 
THÁNG
3/2016
- Đón đoàn thanh tra hành chính; Kiểm tra thực hiện NVNH, chuyên đề..
- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm.
- Phối hợp công đoàn tổ chức tọa đàm ngày 8/3.
- Duyệt SKKN lần 2.
- Kiểm tra  các CSGDMN tư thục trên địa bàn
- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra Hồ sơ giáo viên lần 2; Kiểm tra toàn diện 01 giáo viên.
 
 
 
 
THÁNG
4/2016
- Đón đoàn thanh tra hành chính ; Kiểm tra thực hiện NVNH, chuyên đề..;
- Khảo sát chất l­ượng trẻ cuối năm 
- Chấm SKKN. Nạp sáng kiến kinh nghiệm, kết quả chấm SKKN về  Phòng GD&ĐT;
- Hoàn thành tự kiểm tra PCGDMN TENT cấp xã;
- Tổng kết 3 năm triển khai thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non cấp trường. Tham gia dự tổng kết cấp Huyện;
- Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra công tác bán trú
 
 
 
 
 
 
THÁNG
5/2016
- Sơ kết 1 năm thực hiện chuyên đề mua sắm, bảo quản, tự làm thiết bị dạy học cấp trường;
- Tổng kết 3 năm triển khai thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non cấp trường. Tham gia dự tổng kết cấp Huyện;
- Tổng kết năm học, tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi;
 - Đón đoàn kiểm tra công nhận PCGDMNTENT cấp xã;
- Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm CBQL, GV, NV;
- Báo cáo tổng kết năm học, các tiêu chí thi đua về Phòng GD&ĐT;
- Họp hội đồng tự đánh giá và thông qua báo cáo cải tiến chất lượng. Tổ chức lưu các loại hồ sơ theo quy định.
- Kiểm tra nội bộ: Bảo quản, sử dụng, kiểm kê CSVC.
 
 
THÁNG
6/2016
- Triển khai công tác hè 2016;
- Tổ chức cho CBGVNV nghỉ hè theo quy định.
- Hoàn thiện hồ sơ PCGDMNCTENT năm 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 9
Tuần Nội dung công việc Biện pháp chỉ đạo Điêu kiện thực hiện Phân công
1
 
- Tổ chức khai giảng năm học 2015- 2016 vào ngày 5/9
 
- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện
 
 
- Sân khấu ngoài trời, chương trình văn nghệ, loa míc…. - HT- PHT-GV-NV
2
 
- Toàn trường thực hiện chuyên môn từ ngày 7/9
 
- Ký hợp đồng thực phẩm với các nhà cung ứng
- Phổ cập toàn trường
 
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện
 
- Họp các nhà cung ứng
- Phân công giáo viên đi điều tra
 
- Giáo án- ĐDDH
 
- Hợp đồng thực phẩm
 
- Phiếu điều tra hộ gia đình
- PHT
 
- BGH- KT-Y tế- TTND
 
- HT-PHT
 
3
 
- Cân đo vào biểu đồ lần 1 cho trẻ NT- MG
 
- Kiểm tra nề nếp các nhóm lớp sau khai giảng
- Kiểm tra  nhóm lớp NCL
- Chỉ đạo y tế học đường chuẩn bị hồ sơ của trẻ
- Chỉ đạo PHT phụ trách
- Chỉ đạo PHT phụ trách
- Thước đo, cân, sổ theo sõi sức khỏe của trẻ + biểu đồ tăng trưởng
- Kiểm tra tại các nhóm lớp
- Kiểm tra tại CS
- Y tế, giáo viên
 
-P.hiệu trưởng
 
P.Hiệu trưởng
4
 
- Hội nghị CC- VC năm học 2014- 2015
 
- Họp phụ huynh học sinh đầu năm
 
-Tổ chức tết trung thu cho trẻ
- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức
 
- Họp Ban chấp hành hội phụ huynh và giáo viên để thống nhất nội dung.
 - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức
- Hội trường, các báo cáo và các điều kiện khác
- Hội trường, các báo cáo và các điều kiện khác
- Sân khấu ngoài trời, chương trình văn nghệ, loa míc….
- Ban giám hiệu và các bộ phận
BGH, GVCN, BCHHCMHS và các bộ phận khác
-PHT
ĐÁNH GIÁ:
          1. Ưu điểm:
       - Toàn trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch của phòng- Trường đề ra
       - Tổ chức khai giảng- tết trung thu vào ngày 5/9, 25/9 thành công tốt đẹp
       - Toàn trường thực hiện chuyên môn từ ngày 7/ 9/ 2015 nghiêm túc
    - Tổ chức tốt hội nghị CBCCVCNLĐ và công đoàn năm học 2015- 2016
    - Ký hợp đồng với nhà cung ứng có uy tín,thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng đảm bảo chất lượng, số lượng, vệ sinh ATTP
    - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch KTNB, điều tra phổ cập, kiểm tra NLNCL,
    - Công tác điều tra phổ cập tiến hành theo đúng thời gian và kế hoạch
    - Hội nghị phụ huynh thành công tốt đẹp.
2. Tồn tại :
 - Lớp trẻ 24- 36 tháng và lớp 3-4 tuổi mới vào còn khóc nhiều, nề nếp thói quen của trẻ còn chưa tốt (vệ sinh, ăn, ngủ, hoạt động )
- Tỷ lệ trẻ chuyên cần chưa cao, khối NT
 3. Nguyên nhân:
     - Trẻ lần đầu tiên được ra lớp nên chưa có thói quen trong mọi sinh hoạt, cơ thể chưa thích nghi môi trường nên trẻ  hay ốm
     - Việc rèn nề nếp thói quen của trẻ đối với giáo viên mới vào còn hạn chế
     - Việc giám sát của ban giám hiệu thiếu thường xuyên
4. Hướng khắc phục:
   -  Giáo viên cần học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ nâng cao tay nghề, có kế hoạch và thường xuyên rèn kỹ năng cho trẻ trong các hoạt động
  - Hàng ngày trao đổi với phụ huynh cho trẻ đi học chuyên cần, đưa vào nội quy của lớp
  - Nhà trường tăng cường kiểm tra đôn đốc quan tâm đối tượng mới vào trường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 10
Tuần Nội dung công việc Biện pháp chỉ đạo Điêu kiện thực hiện Phân công
1
 
- Báo cáo thống kê đầu năm
 
- Báo cáo số liệu chính xác
 
- Tổng hợp số liệu
 
HT, NV
 
2
 
- Báo cáo Hồ sơ trường đầu năm
 
- Báo cáo số liệu chính xác
 
- Tổng hợp số liệu
 
-HT,NV
 
3
 
- Đăng ký thi đua đầu năm học
 
- Kiểm tra nội bộ trường học
 
- Đón đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm của Phòng và Sở.
- Chỉ đạo CBGVNV đăng ký thi đua
- Hiệu trưởng ra quyết định tự kiểm tra và thành lập tổ kiểm tra
Hiệu trưởng và kế toán chuẩn bị hồ sơ liên quan
- Các văn bản HD, các biểu mẫu thi đua
- Kiểm tra thực tế về hồ sơ công tác tuyển sinh và các khoản thu
- Hồ sơ tuyển sinh và hồ sơ về các khoản thu, XHHGD
HT
 
- Tổ KT
 
HT,KT
4
 
- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm
- Tổ chức dạy mẫu tại trường
- Tổ chức chấm hồ sơ lần 1
- Chỉ đạo theo KH cụm
- Chỉ đạo theo kế hoạch
- Thực hiện theo kế hoạch
- Tại MN Diễn Kỷ
- Dạy tại các nhóm lớp
- Hồ sơ giáo viên, nhóm lớp
BGH,TTCM
PHT, GV dạy
- BGH
ĐÁNH GIÁ:
1.     Ưu điểm
- Làm tốt công tác thống kê và hồ sơ trường đầu năm, nạp về phòng đúng thời gian theo kế hoạch.
- Công tác tổ chức tự kiểm tra công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm đúng theo kế hoạch.
- Hoàn thành đăng ký thi đua đầu năm và nạp về Phòng đúng thời gian.
- 100% giáo viên có đủ các laoij hồ sơ theo quy định
2. Tồn tại: - Hội thảo chuyên môn cấp cụm và dạy mẫu cấp trường chưa thực hiện theo kế hoạch.
- Chất lượng hồ sơ một số giáo viên chưa tốt
3. Nguyên nhân:
- Do kế hoạch của cụm có thay đổi về thời gian sinh hoạt chuyên môn cấp cụm.
- Một số giáo viên chưa bám theo quy chế chuyên môn của sở.
4. Hướng khắc phục:
- Thực hiện theo kế hoạc của cụm.
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện các loại sổ theo đúng công văn số 1598/SGD&ĐT về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015- 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 11
Tuần Nội dung công việc Biện pháp chỉ đạo Điều kiện thực hiện Phân công
1
 
- Tổ chức dạy mẫu 04 hoạt động về chuyên đề PTVĐ
 
- Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tường (lý thuyết)
- Chỉ đạo PHT và TTCM dạy
 
 
- Thực hiện theo kế hoạch
- Chuẩn bị tốt về đồ dùng đồ chơi cho các TD và dạy tại nhóm lớp
- Chuẩn bị phòng thi, đề thi
- PHT,GV
 
 
-PHT
2
 
-Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường (Thực hành)
 
- Thực hiện theo kế hoạch
 
- Đề tài, tổ chức bắt thăm và thi
 
-PHT
 
3 -Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/1: Văn nghệ, đồng diễn thể dục các nhóm lớp,  - Chỉ đạo các nhóm lớp tập luyện - Sân khấu ngoài trời, đồng phục trẻ,... - Giáo viên
4 -Kiểm tra nội bộ: Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên - Thực hiện theo kế hoạch - Các mẫu về kiểm tra toàn diện giáo viên  
ĐÁNH GIÁ:
1.     Ưu điểm:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.   Tồn tai:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.   Nguyên nhân:.................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
4.   Hướng khắc phục:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 

Tác giả bài viết: Đặng Thị Hòa

Nguồn tin: admincp:

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ... Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Các tin khác

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay7
  • Tháng hiện tại863
  • Tổng lượt truy cập398,778
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây